mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня432
mod_vvisit_counterНеделя461
mod_vvisit_counterМесяц17853
mod_vvisit_counterВсего938079

We have: 5 guests, 1 bots online
Ваш IP: 54.243.17.113
 , 
Сегодня: Мар 24, 2019
PDF Печать E-mail

к.м.н., Сакимбаев Э.Р

8.06.2018

"Еще раз о наукометрии в Кыргызстане "

а.и.к. Аттокурова Ч.А

2.04.2018

" Кенже окуучунун компетенттүүлүгүн калыптандыруунун негизи-логикалык тапшырмалар"

а.и.к. Жумабаева Г.А

30.03.2018

"Мугалимдин бүгүнкү абалы – коомдун эртеңки келечеги "

а.и.к. Б. Б. Алымбаева
23.03.2018

"Кыз баланын таалим - тарбиясына макал лакаптардын таасирлүүлүгү "

п.и.к., Ибирайым кызы Айжан
16.03.2018

"Готовность будущих учителей информатики к условии модернизации"

п.и.к.,Рыспаева Б.С.
3.03.2018

"Окуучуларды компетенттүүлүктүн негизинде окутууда химия окуу китебинин педагогикалык функциялары"

п.и.к., Ибирайым кызы Айжан., а.и.к. Дуйшеналиев Жумабек Сапаралиевич
9.02.2018

"Болочок музыка мугалиминин коммуникациялык технологияны колдонуу зарылчылыктары"

п.и.к., К.С Сейдекулова
23.01.2018

"Мектепке чейинки курактагы балдарды ыймандуулукка, адептүүлүккө тарбиялоо проблемалары"

п.и.д., профессор C.К. Рысбаев
15.12.2017

"Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди үйрөтүүнүн методологиялык негиздери кандай болууга тийиш?"

и.к. Н.К. Байшукурова

7.12.2017

"Башталгыч класстарда англис тил сабагында компетентүүлүккө багытталган тапшырмаларды колдонуу"

и.к. К.С.Куйкеева
17.11.2017
" Германиянын мектептериндеги тарыхты окутуунун тажрыйбаларынын Кыргызстанда колдонуу мүмкүнчүлүгү"

а.и.к. Б.У. Козубаева

9.11.2017

" Бешикке салуу жана анын мааниси"

ф.и.д., проф. КББАнын академиги С.О. Байгазиев
30.10.2017
«Манас» - бийик трагедия жанрындагы улуу классика.
п.и.к., Б. Рыспаева
27.10.2017
"Тарыхый маданий мурастар аркылуу химия предметин окутууда окуучулардын маданий компетенттүүлүгүн калыптандыруу"
ф.и.д., проф. КББАнын академиги С.О. Байгазиев
19.10.2017
Улуу “Манас” эпосунун улуттук жана жалпы адамзаттык асыл нарктары.
и.к. К.С.Куйкеева
5.10.2017
"История и память. Мастер-класс для преподавателей истории"
п.и.к., КББА нын а.и.к. З.К. Мурзалиева
21.09.2017
Байыркы түрк тилдүү калктардын бири болгон кыргыз элинин «Манас» эпосун изилдөө, андагы салттар, үрп- адаттар жана элдик оюндар аркылуу адептүүлүккө тарбиялоо.
а.и.к. Б.У. Козубаева
14.09.2017-ж.
"Сынчыл ойлом – дени сак улутту калыптандыруунун ийгиликтүү жолу"
п.и.д., проф. С. Рысбаев
13.09.2017
Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди үйрөтүүнүн методологиялык негиздери кандай болууга тийиш?
п.и.к. Б.Б. Мурзаибраимова Б.Б., а.и.к.А.Ы. Сөлпүбашова
12.09.2017
"Астрономия предметисиз Ааламды таануу кыйын"
д.п.н., проф.Син Е.Е
12.09.2017
"Дельтоид как новая геометрическая фигура в содержании школьной математики"
п.и.д. проф. С. Рысбаев
08.12.2016
"Баланын окуудан жатыркоосунун 10 себеби"

КББАнын. музыка таануучу Дуйшеналиев Ж.С.
22.11.2016
МУЗЫКА САБАГЫН МЕКТЕПТЕ ОКУТУУ ЗАРЫЛБЫ? ЖЕ БАЛАГА МУЗЫКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЗАРЫЛДЫГЫНЫН СЕБЕПТЕРИ ЭМНЕДЕ?
п.и.к. доц. зав.каф Эсеналиева Кенжеке
27.10.2016
Басмырланган мугалимдерди ким коргойт?
п.и.д., профессор Рысбаев С.
18.10.2016
Окуучуларга жагымдуу мамиле жасоонун 10 ыкмасы
п.и.к. Токтомаметов А.Д.
10.10.2016
Башталгыч билим берүүнүн мазмунун модернизациялоо жана предметтик стандарттар
д.п.н., доц. Син Е.Е.
30.09.2016
Эстонская версия школы будущего
Доталиев А.К. Азимова М.Л.
29.09.2016
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКЕМЕЛЕРИНИН (МЕКТЕП, ГИМНАЗИЯ, ЛИЦЕЙ) 10-11-КЛАССТАРЫНДА 2016/2017-ОКУУ ЖЫЛЫНЫН 1-СЕНТЯБРЫНДА ӨТҮЛҮҮЧҮ АЧЫК САБАК
Корчубекова М.Ж., Успеева К.Г.
29.09.2016
История и культура Кыргызстана – гордость и богатство наций.
Приложение
Батыркулова А., Тюменбаева Ч.
29.09.2016
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫ ЖАНА МАДАНИЯТЫ – УЛУТТАРДЫН СЫЙМЫГЫ ЖАНА БАЙЛЫГЫ
Усупова М.К., Маматов Н.И., Дудкина О.И.
29.09.2016
Класс: 1-4
с.н. с. КАО Алмурзаева С.
09.06.2016
САМОКОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ
п.и.д., профессор Рысбаев С.
30.05.2016
Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөнүүгө ишмердик мамиле: интенциялар жана билгичтиктерди баалоо маселелери
п.и.д., профессор C.К. Рысбаев
02.03.2016
Cөз кудурети эне тилде
п.и.д. В.И. Мусаева
03.03.2016
Кыргыз тилинен билим берүүнүн мамлекеттик стандарты тууралуу айрым түшүндүрмөлөр
п.и.д. В.И. Мусаева
03.03.2016
Жогорку класстарда кыргыз тилинен базалык билим берүүдө компетенттүүлүккө негиздеп окутуу проблемалары
п.и.д. В.И. Мусаева
03.03.2016
Кыргыз тили жана кыргыз адабияты предметтерин компетенттүүлүккө негиздеп окутуунун зарылдыгы
п.и.к. Токтомаметов А.Д.
01.02.2016.
«БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН МАЗМУНУН МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО ЖАНА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТТАР»
д.п.н. Рысбаев С.К.
26.01.2016.
Мектепте окуучуларды адеп маданиятына үйрөтүүнүн системасы жана анын өзөктүү түшүнүктөрү тууралуу
профессор, п.и.д. Рысбаев C.
16.01.2016.
«Күн сайын сабакта беш мүнөттүк китеп окууну» уюштуруу технологиясы жана анын мазмуну тууралуу
профессор, п.и.д. Рысбаев C.
15.01.2016.
Мамлекеттик тилибизди үйрөтүүнүн заманбап стратегиялары кандай болууга тийиш?
Токтомаметов А.Д. Лаборатория башчысы, п.и.к.
25.11.2015.
БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН МАЗМУНУН МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО ЖАНА ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТТАР
Сулайман Рысбаев п.и.д.
24.11.2015.
Балдар жазуучусу Сулайман Рысбаевдин чыгармасы түрк тилине которулуп чыкты
Сулайман Рысбаев п.и.д.
03.10.2015
Баланын китеп окуусун уюштуруу технологиялары
Сулайман Рысбаев п.и.д.
03.10.2015
Педагогикалык кырдаалдар, келип чыгуу себептери жана аны чечүүнүн маселелери
Токтомаметов А. п.и.к.
03.10.2015
ПОЛЬШАДАН АЛЫНГАН САБАКТАР ЖЕ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ЖАКШЫРТУУ ЖОЛДОРУ
Токтомаметов А. п.и.к.
03.10.2015
МЫКТЫ ДЕГЕН КАНДАЙ МУГАЛИМ ЖЕ АЛДЫҢКЫ ТАЖРЫЙБА ТУУРАЛУУ
Токтомаметов А. п.и.к.
03.10.2015
EGRA деген эмне жана ал Кыргызстанда кандай ишке ашып жатат?
Ибирайым кызы Айжан п.и.к.
03.10.2015
Жалпы билим берүүчү мектептерде Информатика предметин окутуунун Концепциясы жөнүндө
Батма Абдухамидова п.и.к.
22.09.2015
АТАМ ДА БОЛСУН, АТА ЖУРТУМ ДА БОЛСУН, ЭНЕМ ДА БОЛСУН, ЭНЕ ТИЛИМ ДА БОЛСУН!
Мурзалиева З. К.
10.09.2015
«Манас» эпосундагы билим, таалим-тарбия берүү маселелеринин чагылдырылышы
Мурзалиева З. К.
10.09.2015
Кыргыз тили жана адабияты сабагынан берилүүчү үй тапшырмасы – окуучунун өз алдынча иштөө компетенттүүлүгүн текшерүүнүн жана баалоонун маанилүү каражаты.
Мукамбетова Асель Абдилисовна
10.06.2015
МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН ТYЗYЛГӨН ЭТИМОЛОГИЯЛЫК СӨЗДҮК
От Организационно-методического отдела КАО
06.05.2015
XXV Республикалык педагогикалык окуулар
профессор С. Рысбаев
13.04.2015
Окуучунун окуу жана түшүнүү ишмердүүлүгү кантип уюштурулат?
Илимий кызматкер, балдар жазуучусу: Кармышаков А.
11.03.2015
ЭГЕМЕНДҮҮЛҮК МЕЗГИЛИНДЕГИ ЭЛДИК РЕВОЛЮЦИЯЛАР
профессор С. Рысбаев
10.03.2015
Тыбыш менен тамга: аты, аталашы, окулушу жана жазылышы тууралуу талаш маселеге карата
п.и.к. Токтомаметов А.
21.01.2015
Башталгыч билим берүү – мамлекеттүүлүктүн башаты
п.и.д. Мусаева В.
16.01.2015
Кыргыздин чечендик кебин окуту
Сулайман Рысбаев, профессор
14.01.2015
Студенттер жана окутуучулар үчүн 4 томдугу жарыкка чыкты
Баимбетова Н.
09.09.2014
Сапаттуу билим - мамлекеттүүлүктүн тиреги
Козубаева Б.
09.09.2014
МЕНИН МАМЛЕКЕТИМДИН КЕЛЕЧЕГИ
Сулайман Рысбаев, профессор
28.03.2014
Сөздүн сыры, ойдун сыры – табышмак
С.Рысбаев, п.и.д., профессор
20.03.2014
Баланын китеп окуусун кантип уюштуруу керек?
Айтмурзаева Г.Т. – директор РЦУЗ, Горкина В.А. – руковод. «Здоровое поколение», Кутанова Р.А. – доцент КГУим. И.Арабаева.
06.03.2014
«Наши дети и мы» Информационный сборник (титульный дист)
«Наши дети и мы» Информационный сборник
И.Б.Бекбоев, п.и.д., проф. КР УИАнын мүчө корр.
15.05.2013
Баланы тарбиялоо үчүн аны үйрөнүү, билүү керек
Добаев К.Д.

Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств – участников Содружества Независимых Государств подготовлен при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС СНГ). Словарь составлен под научной редакцией доктора технических наук, профессора Н.А. Селезневой, и включает более 200 наиболее общих терминов в области образования. Информационной базой для составления Словаря явились модельные законы, разработанные по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ, законы об образовании стран Содружества, а также ряд международных документов, в том числе ЮНЕСКО, Международной организации труда и др. Словарь предназначен для руководителей и специалистов в области организации и управления образованием, а также для исследователей сферы образования.

Словарь включает:

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ..........................................................5
СЛОВНИК .............................................................9
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ................................................15
СОГЛАСОВАННЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ...............................22
УКАЗАТЕЛЬ ПО СТРАНАМ, ДОКУМЕНТЫ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В СЛОВАРЕ....239
Сведения о научном редакторе и авторах-составителях словаря ......241
Сведения об экспертах словаря......................................242

20.12.2012

Более 200 терминов.
Сулайман Рысбаев, п.и.д., профессор, КББАнын лаборатория башчысы
06.05.2013
Педагогикалык кырдаалдар жана аны чечүүнүн маани-маңызы
Оторбекова А.
06.03.2013
Работа с бумагой, техника «Оригами» (по дисциплине: Методика преподавания технологии труда с практикумом)
В.И. Мусаева
09.11.2012
Илимий стилди окутууда окуучуларды кептик-коммуникативдик компетенттүүлүккө үйрөтүү аркылуу чечендик кебин калыптандыруу.
И.Б.Бекбоев, п.и.д., проф. КР УИАнын мүчө корр.
05.11.2012
Билим түшүнүгүнүн педагогикалык аныкталышы, анын түрлөрү жана функциялары.
Рыспаева Б.С.
10.10.2012
Жалпы билим берүүчү мектепте химияны окутууда химиялык эксперименттин ролу
Син Е.Е.
20.09.2012
Стратегия школьного образования
Син Е.Е.
20.09.2012
Воспитательные и учебные возможности олимпийского движения в древней греции
 
Main page Contacts Search Contacts Search